LOGÁ T-AUDIO

Logá T-AUDIO na stiahnutie pre komerčné účely. Použitie možné len so súhlasom.
Prosíme o dodržanie dizajn manuálu – biele logo na tmavé pozadie, čierne logo na svetlé pozadie. 
.SVG formát možno upravovať podľa dohody.